Aanbod

Gebogen Gras wil een aanspreekpunt zijn o.a. voor mensen in rouw.

Ieder mens wordt op een bepaald moment in zijn leven geconfronteerd met het overlijden en het afscheid van een geliefde, of het nu een partner, een kind, een  ouder of  een vriend is. Op dat moment is het alsof de grond onder je voeten wegzinkt en je door verdriet overmand, alleen nog naar jezelf en de overledene kan kijken. Vaak wordt dit verdriet gesust met de woorden: “Ja, leven en dood horen samen, je hebt toch nog …”, waarmee men voorbijgaat aan beleving en gevoelens.

We rouwen omdat we van iemand hebben kunnen “houwen“. Rouwen is een eigen zoektocht om de weg verder te vinden, om jezelf te hervindenWe leren weer omgaan met soms heftige en verwarrende emoties. We zoeken samen naar toekomstperspectieven na het verlies van een geliefde persoon.

Is dit dan de stormwind die door het leven raast? Is dit dan de winterse sneeuw die alles toedekt?”

Ik  geloof in de levenskracht van ieder mens, die, net als gebogen grasons weer met opgeheven hoofd in het leven kan doen staan! Ik wil voor de regio Westhoek rouw meer bespreekbaar maken.

Rouwen is een geheel eigen zoektocht, waarbij een mens weer greep probeert te krijgen op het leven, orde in de chaos, zicht op de pijn en het verdriet.

Door het aanbod van informatie wil ik wat meer inzicht geven in de weg van afscheid nemen en rouw. Voor de rouwende zelf, maar ook voor familie en vrienden tracht ik ruimte en plaats te bieden om het eigen verhaal te kunnen doen. Ik wil een luisterend oor zijn voor ieders verhaal.