Rouwgroepen

In een rouwgroep komen mensen samen die geconfronteerd werden met een ingrijpend verlies in hun leven. Vaak is een groot deel van de “bekenden” uit hun omgeving de rouw reeds “vergeten”. Als rouwende staat men steeds meer alleen, en is de durf er vaak niet om de stap naar buiten niet te zetten.

In een rouwgroep ontmoet ik mensen die hetzelfde hebben meegemaakt. Niet dat ze allemaal op dezelfde manier rouwen, maar ze hebben zeer veel gelijklopende ervaringen, of, precies tegengestelde ervaringen.

Het samenbrengen van die ervaringen helpt bij het persoonlijk verwerken van het verlies, en op weg te gaan naar een nieuwe toekomst. De eerste stap naar een rouwgroep is de moeilijkste.

Terugkeren naar de groep na een eerste bijeenkomst doet soms pijn, maar als die eenmaal gezet is, komt vrij snel de bevinding dat deze samenkomsten ontzettend belangrijk zijn voor de rouwverwerking.

De rouwgroep komt drie namiddagen samen en heeft een voorspelprogramma. De deelnemers kunnen dat programma telkens veranderen. Absolute prioriteit hebben de persoonlijke vragen en bedenkingen. Bovendien is ieder vrij om te praten, om te luisteren, om te wenen, ja ook om te lachen…, en af en toe wat te bewegen.

Zie ook in februari: “Zonder jou… waar naartoe?